CA CAO SỮA ĐÁ - COCOA WITH MILK AND ICE
5
6
Đã bán
20.000đ

CA CAO SỮA ĐÁ - COCOA WITH MILK AND ICE

5
6
Đã bán
20.000đ
Thông số sản phẩm
SP000097
SỐ1.VN
Mô tả sản phẩm

Nước sôi 50ml

Ca cao 07ml

Đường HFCS 10ml

Sữa đặc 20ml

Máy khuấy 60s

Lắc đều với đá: 10s

Bán chạy
Chat